Badania psychologiczne kierowców Gorlice: tel. 512821464, ul.3 Maja 29 [biuro LOK]

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

HALINA RADWAN-ŚLIWA, TEL. 512821464

 • BADANIA PSYCHOLOGICZNE

  ■ KIEROWCÓW
     ▫ kandydatów na kierowców
     ▫ kierowców zawodowych
     ▫ po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol
     ▫ po zatrzymaniu prawa jazdy za punkty karne
     ▫ powypadkowe
     ▫ kierowców pojazdów uprzywilejowanych
     ▫ kierowców przewożących wartości pieniężne
     ▫ kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
     ▫ egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy
     ▫ skierowanych przez lekarza lub Policję
 • BADANIA PSYCHOLOGICZNE

  ■ OPERATORÓW
     ▫ wózków widłowych
     ▫ sprzętu ciężkiego
     ▫ suwnic i dźwigów

  ■ PRACOWNIÓW
    innych zawodów objętych wykazem MZiMP w tym:
     ▫ wysokościowe dla potrzeb budownictwa i energetyki
     ▫ osób biorących udział w akcjach ratowniczych
 • PORADY I SZKOLENIA

  ■ PORADY PSYCHOLOGICZNE
     ▫ problemy interpersonalne
     ▫ obniżony nastrój, zaburzenia lękowe i nerwicowe
     ▫ zaburzenia związane ze stresem
     ▫ problemy związane z utratą bliskiej osoby

  ■ SZKOLENIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII
     ▫ doradztwo zawodowe
     ▫ bezrobotny na rynku pracy
     ▫ kreatywność w myśleniu i działaniu
     ▫ komunikacja interpersonalna
     ▫ asertywność i radzenie sobie ze stresem
 • KONTAKT

   Ul. 3 Maja 29 (biuro LOK )
   38-300 Gorlice [lokalizacja]
   tel. kom. 512 821 464
   email: psycholog.gorlice@gmail.com

  Pracownia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych telefonicznie. Możliwość dostosowania terminu i godziny badań do potrzeb zainteresowanych.

   Badana osoba powinna posiadać:
     ▫ dowód osobisty
     ▫ prawo jazdy
     ▫ okulary (o ile w nich czyta i pisze)